Anna Sokół

Anna Sokół

W 2013 roku uzyskała dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe asystentki stomatologicznej. Stale rozwija swoje umiejętności i poszerza wiedzę. Realizuje się asystując przy zabiegach z zakresu chirurgii stomatologicznej i implantacji. Odpowiedzialna, dobrze zorganizowana, pozytywnie nastawiona. Komfort i dobre samopoczucie pacjenta jest dla niej priorytetem. Czas wolny lubi spędzać z rodziną i przyjaciółmi oraz na spacerach ze swoim psem.