protetyka

Odzyskujemy uśmiech i pewność siebie

Jeżeli brakuje Ci wszystkich lub większej ilości zębów i chcesz zastąpić swoją obecną protezę wyjmowaną rozwiązaniem mocowanym na stałe, zapraszamy na konsultację. Posłuchamy jakie są Twoje oczekiwania dotyczące efektu końcowego, przedstawimy też szczegółowe warunki oraz  informacje dotyczące przebiegu leczenia. Jak w przypadku wielu prac stomatologicznych, i to leczenie rozłożone jest w czasie i może być podzielone na kilka etapów.

Etap pierwszy

  • konsultacja – określenie oczekiwań pacjenta, zlecenie ewentualnych badań  dodatkowych, wykonanie zdjęcia pantomograficznego
  • przeprowadzenie wywiadu i badań dodatkowych, badanie wewnątrzustne, ocena badania pantomograficznego i tomografii
  • przedstawienie planu leczenia pacjentowi

Etap drugi

  • wszczepienie implantów
  • umocowanie rozwiązania tymczasowego

Etap trzeci

  • wycisk lub skan wewnątrzustny
  • zlecenie pracy laboratorium
  • osadzenie rekonstrukcji ostatecznej zębów w jamie ustnej

Rodzaje prac protetycznych opartych na implantach, a stosowanych przy bezzębiu, to:

  • proteza oparta na 4 implantach – zapewnia zdecydowanie lepsze dopasowanie oraz większą stabilność, niż rozwiązania konwencjonalne. Implanty spełniają rolę zakotwiczenia dla elementów retencyjnych umocowanych w protezie. Istnieje wiele  systemów łączących implanty z protezą, co umożliwia dobranie odpowiedniego rozwiązania do indywidualnych potrzeb pacjenta;
  • most oparty na 6 implantach – jest to rozwiązanie umieszczone na stałe na implantach, którego pacjent nie zdejmuje podczas codziennej higieny. Most oparty na 6 implantach przywraca w pełni utraconą funkcję, a co za tym idzie także estetykę, uśmiech i pewność siebie.

Rysunki powyżej ilustrują poszczególne etapy. Pierwszy – ukazuje stan bezzębia. Następny – model protezy opartej na 4 implantach. Dwa kolejne to to: wizualizacja mostu zaraz przed osadzeniem na 6 implantach oraz praca docelowo osadzona w jamie ustnej.