Wywiad

Pierwsze spotkanie (konsultacja) z lekarzem implantologiem ma na celu ustalić ogólny stan zdrowia pacjenta oraz jego oczekiwania i wymogi estetyczne wobec leczenia.

W wywiadzie lekarz kładzie szczególny nacisk na ewentualne choroby lub problemy ogólnoustrojowe mogące stanowić przeciwwskazania do zabiegu.

W przypadku wątpliwości dotyczących ogólnego stanu zdrowia badanego lekarz stomatolog konsultuje się z lekarzem ogólnym prowadzącym pacjenta, aby wspólnie ustalić możliwość wykonania zabiegu.

Badanie kliniczne

Badanie kliniczne jest uzupełnieniem wywiadu z pacjentem oraz analizy zdjęć radiologicznych.

Podczas badania stomatologicznego pacjentów przewidzianych do leczenia implantologicznego oceniamy: tkanki miękkie, zęby, przyzębie, położenie zębów, bezzębne wyrostki. Badanie kliniczne miejsca, w którym planowane jest wprowadzenie wszczepu musi być wyjątkowo dokładne. Lekarz zwraca szczególną uwagę na odpowiednią higienę jamy ustnej.

Badanie radiologiczne

Planowanie leczenia obejmuje wykonanie zdjęć RTG (pantomogramu) oraz tomografii komputerowej, których analiza umożliwia odpowiednie dobranie kształtu i wielkości implantów.

Planowanie leczenia

Po analizie danych z wywiadu lekarskiego, badania stomatologicznego, badań ogólnych i zdjęć radiologicznych lekarz proponuje pacjentowi dostosowany do jego potrzeb plan leczenia.