Stosowanie implantów jest najlepszym rozwiązaniem w przypadku licznych braków zębowych, szczególnie wtedy, gdy luka po utraconych zębach jest zbyt duża na osadzenie na pozostałych zębach mostu, lub gdy luka nie jest otoczona zębami (tzw. brak skrzydłowy), co uniemożliwia zastosowanie mostów bez uprzedniej implantacji.

a

Rozwiązaniami dla pacjentów są:

implantacja wszystkich braków zębowych i zastosowanie pojedynczych koron – implanty oraz korony funkcjonują na zasadzie zębów naturalnych. Daje nam to pełną funkcjonalność, estetykę oraz zapobiega zanikowi kości;

b

implantacja części brakujących zębów i zastosowanie mostów – jest to rozwiązanie, w którym implanty działają na zasadzie filarów mostu i umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie zębów przy zachowaniu wysokiej estetyki i jakości wykonania;

c

zastosowanie protezy ruchomej – rozwiązanie to przywraca prawidłową funkcję jamy ustnej, jest jednak mniej estetyczne (często istnieje konieczność zastosowania klamer na zęby), nie zapobiega zanikowi kości oraz daje mniejszy komfort użytkowania.

d