Utrata zębów jest dla każdego człowieka wysoce dyskomfortową sytuacją. Pacjenci często mają problem z przystosowaniem się do wyjmowanych protez całkowitych, narzekają na ich ruchomość w obrębie jamy ustnej czy urazy błony śluzowej. Rezultatami braku zębów są też problemy z gryzieniem pokarmów, mową oraz przyspieszony zanik podłoża kostnego.

Problem zaniku tkanki kostnej oraz niekorzystnego wyglądu twarzy (związanego z utratą zębów) mogą rozwiązać implanty.

Istnieje kilka typów rozwiązań implantologicznych:

stosowanie mostów opartych całkowicie na implantach – rozwiązania takie wymagają większej liczby wszczepów, ale dają estetykę i komfort naturalnego funkcjonowania zębów;

stosowanie protez nakładowych opartych na 4-6 implantach – implanty łączymy belką lub stosujemy protezę na zatrzaski kulkowe – zaletą tego rozwiązania jest eliminacja ruchów przednio-tylnych protezy, które mogą występować w przypadku rozwiązania na dwóch implantach połączonych belką;

stosowanie protez opartych na 2 implantach – zastosowanych w odcinku przednim (najczęściej w miejscu kłów); implanty łączy się szyną lub stosuje zatrzaski kulkowe. Tego typu rozwiązanie daje zdecydowanie większą stabilizację, a więc i komfort odczuwany przez pacjenta, niż tradycyjna proteza akrylowa.

Ruchoma proteza całkowita typu overdenture, ustabilizowana za pomocą zatrzasków kulkowych.