Podniesienie dna zatoki szczękowej umożliwia leczenie implantologiczne w trudnych warunkach anatomicznych. Zabieg ten powoduje pogrubienie dolnej ściany zatoki, będącej jednocześnie miejscem wszczepiania implantów (w bocznej części szczęki). Okres gojenia się miejsca pod przyszły wszczep wynosi ok. 6 miesięcy. Niekiedy zabieg ten wykonuje się łącznie z wprowadzeniem implantów, jednak czas gojenia nie ulega zmianie.