Zabiegi implantologiczne wykonuje się w znieczuleniu miejscowym. Bezpieczna i często stosowana metoda implantacji to zabieg dwuetapowy.

etapy

Etap I Zabieg chirurgiczny

Przygotowanie miejsca pod planowany implant, wprowadzeniu wszczepu i zaszycie pola operacyjnego. Wówczas implant jest całkowicie zagłębiony w kości i niewidoczny, schowany pod dziąsłem. Po tygodniu zdejmujemy szwy. Niewielkie dolegliwości bólowe i nieznaczny obrzęk mogą pojawić się w okresie około jednego tygodnia od zabiegu. W tym czasie pacjenci są pod stałą opieką gabinetu stomatologicznego. Czas pełnej integracji implantów z kością to około 3-6 miesięcy.

Etap II Odbudowa protetyczna

Zabiegi jednoetapowe oraz natychmiastowe obciążenie implantów wykonujemy tylko w przypadku występowania korzystnych warunków anatomicznych.

Natychmiastowa implantacja po usunięciu zęba

Natychmiastowa implantacja jest możliwa gdy otwór po usuniętym zębie jest mniejszy niż średnica zaplanowanego implantu. Usuwany ząb nie może być w stanie zapalnym. Niekiedy podczas takich zabiegów konieczne jest dodatkowe zastosowanie techniki sterowanej regeneracji kości.

Sterowana regeneracja kości

Kiedy brakuje miejsca na implant stosuje się wtedy technikę sterowanej regeneracji kości. Zabiegi te mogą wydłużyć okres leczenia, ale często są jedynym sposobem osiągnięcia sukcesu.

Przeciwwskazania

Istnieje grupa pacjentów, którym niestety nie możemy pomóc stosując techniki implantologiczne (powodem są choroby układowe lub warunki anatomiczne). Zawsze jednak jesteśmy w stanie zaproponować alternatywne rozwiązanie z zakresu protetyki konwencjonalnej.

Wszystkie uwarunkowania, metoda leczenia, rokowanie omawiane są szczegółowo na wizycie konsultacyjnej z lekarzem prowadzącym po dokładnym zbadaniu pacjenta.

Aby zapoznać się z możliwościami i kosztami leczenia implantologicznego zapraszamy na konsultację.