W naszym gabinecie stosujemy bezpieczną i sprawdzoną metodę regeneracji tkanek przyzębia. Polega ona na naśladowaniu procesów biologicznych zachodzących podczas naturalnego rozwoju zęba. Odbudowujemy zniszczone w wyniku paradontozy struktury podporowe zęba, z zachowaniem ich pierwotnej budowy i funkcji. Składnikiem używanego w naszym gabinecie preparatu jest amelogenina – białko produkowane przez organizm ludzki w fazie formowania zębów w życiu płodowym człowieka. Pełni ono ważną rolę w tworzeniu zęba i jego struktur. Poprzez nałożenie preparatu na powierzchnię zęba stwarzamy szansę na powtórzenie występujących w dzieciństwie naturalnych procesów powstawania aparatu podporowego zęba.

proces

 

Gojenie rany po przebytym leczeniu  przebiega szybko. Natychmiast po nałożeniu preparatu rozpoczyna się intensywny proces odtwarzania struktur podporowych zęba. Pełny proces regeneracji trwa około roku, choć czas leczenia zależy tu od cech indywidualnych pacjenta.

Jak zawsze w leczeniu paradontozy wiele zależy od samego pacjenta. W okresie gojenia konieczne są systematyczne wizyty oceniające i kontrolujące przebieg leczenia oraz trwała współpraca, obejmująca ścisłe stosowanie się do rad i wskazówek udzielanych przez lekarza.

W pierwszym tygodniu po zabiegu nie należy szczotkować okolic miejsca mu poddanego. Należy unikać twardych i kruchych pokarmów, a także rozpocząć płukanie roztworem chlorheksydyny (która redukuje zaczerwienienie i obrzęk dziąseł). Przez okres 3-6 tygodni po zabiegu pacjent powinien płukać jamę ustną roztworem płynu antyseptycznego. W niektórych przypadkach konieczne może być zastosowanie antybiotyków. Szwy usuwa się po upływie 1-3 tygodni.

Niekiedy wskazane jest profesjonalne czyszczenie zębów w gabinecie stomatologicznym. Zęby w okolicy leczonej muszą być ostrożnie szczotkowane od strony policzkowej i językowej specjalną, miękką szczoteczką. Czyszczenie okolic międzyzębowych i rowków dziąsłowych zwykłą, stosowaną na co dzień szczotką, jest dopuszczalne dopiero po upływie 6 tygodni.

Prawidłowe utrzymanie higieny jamy ustnej, umiejętne czyszczenie zębów, zwłaszcza przestrzeni międzyzębowych jest warunkiem osiągnięcia zamierzonego celu, jakim jest ochrona własnych zębów pacjenta.