Istnieje wiele możliwości rozwiązania tego problemu, jednak wybór tej jedynej metody zależy od warunków występujących w jamie ustnej. Najczęściej problem ten rozwiązujemy za pomocą chirurgii lub protetyki, dość często w takich sytuacjach pomocna jest także ortodoncja.

Rozwiązanie chirurgiczne to implanty

Implant to tytanowa śruba (podstawa) umieszczona w kości, spełniająca funkcję korzenia zęba, oraz filar zęba, również zbudowany z tytanu, będący bazą dla odtworzenia korony zęba.

Najczęściej implant jest umieszczany w kości dwuetapowo:

• etap pierwszy to wprowadzenie tytanowej śruby do kości;

• etap drugi następuje po okresie gojenia i połączenia się implantu z kością, kiedy to metalowy trzon stanie się jej integralną częścią: wówczas do podstawy zostaje przyłączony element, na bazie którego wykonujemy koronę protetyczną.

Jest to korzystne rozwiązanie uzupełnienia braków zębowych szczególnie wtedy, gdy zęby sąsiednie są zdrowe, wolne od próchnicy i wypełnień, a rozwiązanie protetyczne mogłoby naruszyć ich strukturę.

Rozwiązania protetyczne to mosty

Most to nic innego jak min. trzy połączone ze sobą korony, z których dwie pokrywają zęby sąsiadujące z luką (tzw. zęby filarowe), a trzecia (środkowa), połączona z nimi, odbudowuje brakujący ząb.

Model protetyczny oszlifowanych zębów. Najedź kursorem, aby zobaczyć efekt końcowy.

Aby wykonać most, potrzebujemy od dwóch do trzech wizyt w gabinecie. Na pierwszej wizycie lekarz szlifuje sąsiednie zęby, następnie wykonuje wycisk. Zęby zostają zaopatrzone koronami tymczasowymi, a wycisk wysyłamy do pracowni protetycznej. Kolejna wizyta w zależności od materiału z którego wykonujemy uzupełnienie to:

• osadzenie gotowego mostu na oszlifowanych zębach (w przypadku mostu pełnoceramicznego) i zakończenie pracy

lub

• sprawdzenie dopasowania podbudowy metalowej pracy do oszlifowanych zębów i ponowne odesłanie jej do pracowni w celu pokrycia metalu porcelaną (w przypadku mostu metalowego licowanego porcelaną), a następnie ostatateczne zacementowanie pracy na trzeciej wizycie.

Typy mostów:

• mosty metalowe licowane porcelaną

• mosty pełnoceramiczne

• mosty niekonwencjonalne – nie wymagają szlifowania zębów sąsiednich, zbudowane są z elementu odbudowującego brakujący ząb (korony) oraz połączonych z nim elementów zakotwiczających całość pracy na zębach sąsiednich. Najczęściej stosowane w celu odtworzenia pojedynczych zębów przednich.