Wyciski protetyczne służą wykonaniu precyzyjnego modelu gipsowego wszystkich zębów, dokładnie odzwierciedlającego budowę anatomiczną każdego pacjenta. Takie odlewy służą potem w protetyce jako podstawa do wykonania właściwego uzupełnienia protetycznego.

Wyciski protetyczne wykonuje się za pomocą specjalnych plastycznych mas. Po zmieszaniu masy z katalizatorem rozpoczyna się trwający kilka minut proces jej twardnienia.

Masa zostaje ułożona na specjalnej łyżce wyciskowej, dostosowanej kształtem do łuków zębowych pacjenta. Kolejnym krokiem jest umieszczenie tak przygotowanej łyżki w jego jamie ustnej. Kiedy masa stwardnieje, łyżka zostaje usunięta z powierzchni zębów i jamy ustnej razem z utwardzoną już masą, dokładnie odzwierciedlającą ich stan.

Do wykonania pracy protetycznej najczęściej potrzebne są dwa wyciski. Jeden – łuku, w którym wykonywana jest praca, i drugi – zębów przeciwstawnych. Następnie wyciski są przekazywane do laboratorium protetycznego, gdzie na ich postawie technik wykonuje odlew (model) zębów.