lek. stom. Ewa Mazur

Prawdziwa ekspertka, która do ponad 20 lat łączy w swoich pracach różne dziedziny stomatologii. Kompleksowe leczenie nie ma dla niej tajemnic. Leczenie kanałowe, protetyka – w tym szczególnie licówki; całościowe planowanie i wykonywanie skomplikowanych leczenia, odbudowy protetyczne na implantach (zarówno w przypadku bezzębia, jak i braku pojedynczych zębów). Doktor Mazur potrafi przywrócić  uśmiech nawet w najtrudniejszych przypadkach wymagających empatycznego i holistycznego podejścia.  Znajduje rozwiązania tam, gdzie inni się poddają.

Droga zawodowa jest kontynuacją wykształcenia, zdobytego w  Collegium Medicum UJ. Pięć lat po dyplomie ukończyła także specjalizację ze stomatologii ogólnej I stopnia. Biorąc udział w kursach i szkoleniach podyplomowych, zdobywa wciąż nową wiedzę oraz umiejętności. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. jest pasją pozazawodową są góry.