Dokładamy wszelkich starań, aby byli Państwo usatysfakcjonowani naszymi usługami. Ogromne doświadczenie oraz nowoczesne technologie i sposoby leczenia, z jakich korzystamy w naszym studiu stomatologicznym, wpływają na długi okres gwarancji, jakim objęte są zabiegi i prace protetyczne wykonane w AGMADENT.

GWARANCJE NA POSZCZEGÓLNE ZABIEGI:

Stomatologia zachowawcza

 • Wypełnienie w rejonie szyjki zęba – 1 rok
 • Pozostałe wypełnienia/ Onley kompozytowy – 2 lata
 • Jeżeli w okresie jednego miesiąca od wykonania wypełnienia, ząb musi zostać przeleczony kanałowo, pacjent pokrywa koszty leczenia kanałowego, natomiast wypełnienie zostaje wykonane ponownie w ramach gwarancji.

Protetyka

 • Prace protetyczne stałe (wkład koronowo-korzeniowy, inlay, onley, korona, most, licówka) – 2 lata
 • Protezy ruchome – 1 rok. z wyjątkiem pracujących elementów retencyjnych zastosowanych w protezie (zatrzaski, zamki, zasuwy, rygle itd.) – okres gwarancji tych elementów wynosi od 6 miesięcy
 • Implanty – 5-10 lat (czas gwarancji uzależniony jest od warunków oferowanych przez producenta materiałów). Ze względu na indywidualne zdolności regeneracyjne każdego Pacjenta gwarancja na leczenie implantologiczne nie obejmuje zabiegów w obrębie kości czy tkanek miękkich.

Czas gwarancji liczony jest od dnia wykonania pracy. Warunkiem gwarancji jest poddanie się przez Pacjenta badaniu kontrolnemu po 6 miesiącach oraz korzystanie z wizyt profilaktycznych (usunięcie kamienia, osadu itd.), przeprowadzanych minimum co 6 miesięcy w naszym gabinecie. Jeśli Pacjent w momencie oddania pracy protetycznej będzie posiadał inne braki zębowe, gwarancja nie jest wydawana. Warunkiem otrzymania gwarancji na prace protetyczne jest konieczność uzupełnienia pozostałych istniejących braków zębowych w przeciągu 3 kolejnych miesięcy.

W naszym studiu zapewniamy Państwu gwarancję najlepszej opieki. Gwarancja nie obejmuje jednak:

 • Tymczasowych prac, wykonywanych w trakcie leczenia stomatologicznego, takich jak: korony, mosty tymczasowe, protezy natychmiastowe osadzone bezpośrednio po usunięciu zębów
 • Sytuacji, gdy Pacjent został poinformowany o ograniczonej gwarancji lub jej braku, a praca stomatologiczna została wykonana zgodnie z Jego intencją
 • Samodzielnie naprawianych prac protetycznych
 • Uzupełnień protetycznych oddawanych do użytku pacjentowi w momencie istnienia innych braków zębowych, nie uzupełnionych w przeciągu kolejnych 3 miesięcy
 • Leczenia kanałowego – ze względu na nieprzewidywalne i inne u każdego Pacjenta zdolności regeneracyjne tkanek, a także ze względu na różnorodną anatomię kanałów korzeniowych zębów
 • Wypełnień w zębach mlecznych.

Nie podlegają gwarancji uszkodzenia powstałe w wyniku:

 • Nieprawidłowej higieny jamy ustnej
 • Nieprzestrzegania przez Pacjenta zaleceń lekarza dotyczących wykonanego uzupełnienia protetycznego
 • Nieprzestrzegania przez Pacjenta zaleceń stomatologa wydawanych w trakcie wizyt kontrolnych
 • Zdarzeń losowych, na które ani stomatolog, ani Pacjent nie mieli wpływu
 • Zaniku kości i zmian w przyzębiu, które powstały w sposób fizjologiczny
 • Schorzeń, mających niekorzystny wpływ na stan jamy ustnej (np. osteoporoza, cukrzyca itp.).