Bezpieczna i najczęściej stosowana metoda implantacji to zabieg dwuetapowy, z podziałem na umieszczenie implantu w dziąśle oraz na późniejszej odbudowie protetycznej.

Etap I
Przygotowanie miejsca pod planowany implant, wprowadzenie wszczepu, zamknięcie implantu śrubą zamykająca i zaszycie pola operacyjnego.  Implant jest wtedy całkowicie zagłębiony w kości i niewidoczny, schowany pod dziąsłem. Po 7-10 dniach zdejmujemy szwy. Niewielkie dolegliwości bólowe i nieznaczny obrzęk mogą pojawić się w okresie około jednego tygodnia od zabiegu. W tym czasie pacjenci są pod stałą opieką naszego gabinetu. Czas pełnej integracji implantów z kością to około 3-6 miesięcy. Przed kolejnym etapem lekarz odsłania implant i wymienia śrubę zamykającą na gojącą.

Etap II
Odbudowa protetyczna następuje po okresie 3-6 miesięcy od implantacji.

Istnieją również zabiegi jednoetapowe, a także tzw. natychmiastowe implantacje, lecz są wykonywane tylko wtedy, jeśli pozwalają na to warunki anatomiczne pacjenta.

Przeciwwskazania

Istnieje grupa pacjentów, którym niestety nie możemy pomóc stosując techniki implantologiczne (powodem mogą być choroby układowe lub warunki anatomiczne). Zawsze jednak jesteśmy w stanie zaproponować alternatywne rozwiązanie z zakresu protetyki konwencjonalnej.

Wszystkie uwarunkowania, metoda leczenia, rokowanie omawiane są szczegółowo na wizycie konsultacyjnej z lekarzem prowadzącym, po dokładnym zbadaniu pacjenta.