Rekonstrukcja wyrostka z zastosowaniem bloczków kości własnej to zabieg umożliwiający leczenie implantologiczne w trudnych przypadkach anatomicznych, przy braku odpowiedniej ilości kości potrzebnej do planowanego zabiegu wszczepienia implantów. Przeszczep kości autogennej wykonujemy pobierając tkankę kostną pacjenta w postaci bloczka z okolicy kąta żuchwy lub bródki. Następnie wprowadzamy pobrany bloczek tam, gdzie brak kości. Przeszczep mocowany jest specjalnymi śrubkami. Po około 6 miesiącach usuwamy śrubki, a w odbudowaną kość wszczepiamy implant.