Podniesienie dna zatoki szczękowej umożliwia leczenie implantologiczne w trudnych warunkach anatomicznych. Zabieg ten powoduje pogrubienie dolnej ściany zatoki zębowej, będącej jednocześnie miejscem wszczepiania implantów (w bocznej części szczęki). Jedną z metod podniesienia dna zatoki szczękowej jest zastosowanie techniki regeneracji kości. Okres gojenia się miejsca pod przyszły wszczep wynosi ok. 6 miesięcy. Niekiedy zabieg ten wykonuje się łącznie z wprowadzeniem implantów, czas gojenia nie ulega zmianie.