Implanty

Gdy brakuje Ci zęba

Brak zęba może być spowodowany chorobą,  urazem  lub po prostu może mieć podłoże wrodzone. Jeśli w Twojej jamie ustnej brakuje któregoś z zębów ‒ bez względu na przyczynę ‒ zadbaj o wypełnienie pustej przestrzeni implantem. Im szybciej to zrobisz, tym lepiej, ponieważ łatwiej odzyskasz pełną funkcjonalność. Jednak jeśli od utraty uzębienia upłynęło więcej czasu, nie martw się. Nawet na zaawansowanym etapie bezzębia odzyskanie naturalnego uśmiechu nie jest niczym skomplikowanym. Pomogą Ci w tym nasi specjaliści.

Czym jest implant zęba?

Implant zęba to tytanowa śrubka, która przejmuje funkcję korzenia. Implant jest chirurgicznie wszczepiany w kość. Po zakończeniu leczenia implant wraz z nałożoną na niego odbudową skutecznie zastępują utracony ząb. Poprawia się zdrowie i wygląd jamy ustnej, a implant jest dobrze tolerowany przez organizm pacjenta.

Implantologia stomatologiczna to dziedzina, która szybko się rozwija i cieszy się coraz większą popularnością. Dlaczego?
Jest to prawdopodobnie najbardziej komfortowa i skuteczna metoda na przywrócenie pierwotnego stanu uzębienia. Z drugiej strony, braki w uzębieniu występują u wielu osób, niezależnie od wieku i przyczyny, zatem dziedzina ta odpowiada szerokiemu zapotrzebowaniu społecznemu. Implanty stają się szybko “nowymi zębami własnymi” pacjentów, a większość z nich dostrzega też inne zalety ich stosowania.

Implanty zębów:
odkryj najważniejsze korzyści z ich stosowania

Są osoby, które zastanawiają się, co tak właściwie mogą zyskać dzięki zastosowaniu właśnie tego sposobu uzupełniania braków zębowych.
Oto, czego można się spodziewać po implantach:

IMPLANTOLOGIA

Wytrzymałość
i stabilność

Implanty zębowe to inwestycja na lata, a czasem i całe życie. Korzystając z takiego trwałego i pewnego rozwiązania stomatologicznego efektami możemy cieszyć się przez bardzo długi czas. Co więcej, implanty są osadzane w kości, a więc są rozwiązaniem stałym. Protezy osadzone na implantach w porównaniu z tradycyjnymi protezami, są bardziej stabilne i nie ulegają przemieszczaniu. Natomiast pojedyncze implanty z koronami są wręcz jak własne zęby.

IMPLANTOLOGIA

Poprawa zdrowia jamy ustnej

I tutaj ważnych jest kilka kwestii: implanty pomagają zachować kość, zapobiegają obniżaniu oraz zanikowi dziąseł, a także, dzięki implantom, nie przemieszczają się zęby boczne, co ma ogromne znaczenie dla prawidłowego zgryzu.

IMPLANTOLOGIA

Naturalny wygląd nowych zębów oraz funkcjonalność

Implant zębowy to nie tylko poprawa uśmiechu. Imitują one naturalne zęby również pod kątem funkcji, przejmując zadania naturalnych zębów. Prace na implantach są praktycznie nie do odróżnienia od zębów naturalnych.

IMPLANTOLOGIA

Większa pewność siebie

Indywidualne dopasowanie implantów oraz koron czy protez do zgryzu i innych wrodzonych cech konkretnego pacjenta pozwala zapewnić mu naturalny, indywidualny uśmiech. Zdrowie i piękny wygląd zębów często ma przełożenie na dobre samopoczucie pacjenta oraz jego pewność siebie.

IMPLANTOLOGIA

Prawidłowa wymowa

Do poprawy jakości życia możemy też zaliczyć poprawę wymowy, do której właściwe ułożenie wszystkich zębów jest niezbędne. Gdy któregoś brakuje, założenie implantu będzie rozwiązaniem idealnym. Dobra wymowa to często dobra, pozbawiona wstydu, komunikacja.

AGMADENT

W Studiu AGMADENT proponujemy zawsze taki model leczenia, który jest dopasowany do indywidualnych potrzeb pacjenta oraz zgodny z najnowszą wiedzą specjalistyczną

Tomasz Kruszec


Lekarz stomatolog
zabiegi implantologiczne

dr n. med. Agata Machowska


Lekarz stomatolog
zabiegi implantoprotetyczne, odbudowy na implantach

Ewa Mazur


Lekarz stomatolog
zabiegi implantoprotetyczne, odbudowy na implantach

Agnieszka Walkiewicz


Lekarz stomatolog
zabiegi implantoprotetyczne, odbudowy na implantach

UMÓW WIZYTĘ

Każdy ząb ma znaczenie

Jeden ze szkodliwych mitów głosi, że brak jednego zęba w niczym nie przeszkadza, bo pozostałe przejmują jego funkcję. Nic bardziej mylnego. Zęby – wszystkie – to cały system wzajemnie wspierających się elementów nośnych. Brak nawet jednego zęba może spowodować niekorzystne zmiany w całym uzębieniu. W większości przypadków doprowadzi do przemieszczenia się zębów sąsiednich, nachylenia się ich w kierunku luki. Brak zęba to także utrata podparcia dla zębów przeciwstawnych, co może doprowadzić je do wysuwania się z zębodołu. Nawet taką sytuację da się wyprowadzić „na prostą”, jednak wtedy leczenie implantologiczne musi poprzedzić to ortodontyczne lub chirurgiczne. Wolimy zapobiegać, niż leczyć! Sprawdź zatem, w czym możemy Ci pomóc.

Widok żuchwy zaraz po usunięciu zęba. Pozostałe zeby są jeszcze na swoich miejscach

Przesuwanie się pozostałych zębów, utrata styczności.


Gdy brakuje jednego zęba

Zależnie od czasu, jaki upłynął od usunięcia zęba, wykonujemy:

 • implantację natychmiastową – usuwamy ząb,
  a następnie wszczepiamy implant oraz wykonujemy koronę tymczasową podczas tej samej wizyty;
 • implantację wczesną – implant zostaje wszczepiony po 8‒12 tygodniach po usunięciu zęba;
 • implantację późną – implant zostaje wszczepiony po czasie dłuższym, niż 3 miesiące od usunięcia zęba.

Po wygojeniu wykonujemy ostateczną odbudowę protetyczną na implancie – odbywa się to często po około 2‒3 miesiącach od zabiegu implantacji.

Implant jest skutecznym rozwiązaniem przy braku nawet jednego zęba. Zastępuje brakujący korzeń i pozostawia sąsiednie, zdrowe zęby, nietknięte. Implant jest podparciem dla korony i przenosi siły gryzienia na kość, zapobiegając jej zanikowi. Dzięki niemu zapewnisz sobie harmonijny uśmiech i zdrowy wygląd jamy ustnej.

Brak zęba

Osadzenie korony na implancie

Wszczepiony implant


Gdy brakuje kilku zębów

Preferowanym rozwiązaniem w takiej sytuacji są mosty na implantach. Wprowadzamy wówczas do kości mniejszą liczbę implantów, niż brakujących zębów, i osadzamy na nich most – czyli połączone ze sobą korony. W niektórych przypadkach rozsądny może się okazać wybór wstawiania pojedynczych implantów w ramach każdego brakującego zęba.

Obie te opcje to skuteczny sposób odzyskania funkcji brakującej części uzębienia. Usprawnione zostaje nie tylko żucie i gryzienia, ale również mowa. Mosty oparte na implantach to rozwiązanie szybkie, które w krótkim czasie pozwala pacjentowi doświadczyć korzyści z takiego leczenia. Wstawienie kilku koron na raz to także zapewnienie jednolitego wyglądu, co ma bardzo wysoką wartość estetyczną, a dla pacjenta może wiązać się z odzyskaniem nie tylko pełnego komfortu, ale i pewności siebie.

Osadzenie mostu na implantach


Gdy brakuje wszystkich zębów

Popularnymi i bezpiecznymi rozwiązaniami w takim przypadku są:

 • mosty oparte na implantach (najczęściej na 4 lub 6 implantach)
 • protezy oparte na implantach (na przykład na 2 lub 4 implantach).

Te dwa rozwiązania różni zasadnicza cecha – most z 6 punktami podparcia (implantami) jest rozwiązaniem stałym, którego pacjent nie wyjmuje z jamy ustnej podczas codziennej higieny. Rozwiązanie to przywraca w pełni funkcję utraconych zębów, uśmiech i pewność siebie. Ze względu na wygodę i funkcjonalność jest to rozwiązanie, które doradzamy naszym pacjentom.

Proteza na 2 lub 4 punktach podparcia to rozwiązanie wygodniejsze, niż konwencjonalna wyjmowana proteza, lecz również, jak ona, nie może być stosowana w sposób ciągły. Jest to jednak rozwiązanie wysoce estetyczne i o wiele wygodniejsze, niż tradycyjna proteza.

Stan
bezzębia

Rozwiązanie oparte na 6. implantach – stan przed osadzeniem mostu

Proteza wyjmowana, mocowanie
na 4 implantach

Most osadzony na stałe, rozwiązanie oparte na 6 implantach


All-on-4 - implanty w jeden dzień

Klasyczna proteza nie jest jedynym wyjściem dla osób które borykają się z bezzębiem. Alternatywę, która jest dużo bardziej komfortowa, stanowi wykorzystanie nowoczesnego rozwiązania na rynku implanto-protetycznym. Jest nim system All-on-4®: w jeden dzień można wyposażyć pacjenta w pełnołukowy most, który osadza się na 4 implantach. Implanty All-on-4® świetnie sobie radzą także przy występowaniu trudnych warunków kostnych. Specjalny sposób wszczepiania pozwala uniknąć przeszczepu kości nawet wśród pacjentów, którzy tkanki kostnej mają niedużo. Jest to więc metoda mało inwazyjna, szybka i ‒ w porównaniu z innymi metodami ‒ nie tak kosztowna.


POZOSTAŁE ZABIEGI

Regeneracja kości

Technikę sterowanej regeneracji tkanek kości stosuje się między innymi wtedy, gdy ze względu na niedostateczną ilość i jakość kości własnej pacjenta samodzielna implantacja nie jest możliwa.
Wytworzenie nowej tkanki i pogrubienie warstwy kości uzyskuje się poprzez zastosowanie substytutów kostnych oraz utrzymujących je membran zaporowych. Cząsteczki biomateriału zostają umieszczone w miejscu brakującej kości. Następnie materiał przykrywa się membraną, która utrzymuje preparat na miejscu i umożliwia prawidłową odbudowę kości. Zastosowanie biomateriałów w połączeniu z błoną, pozwala uzyskać całkowitą regenerację uszkodzonej kości wokół implantu lub poszerzyć brakującą kość własną w żądanym kierunku.
Po okresie 6-9 miesięcy cząsteczki użytego biomateriału ulegają połączeniu z kością i dają podstawę do stworzenia przez organizm nowej struktury kostnej. Następnie ulegają stopniowemu rozkładowi. Membrana po pewnym czasie zostaje wchłonięta przez organizm.
Jest to metoda bezpieczna i jest stosowana w ok. 40 % wszystkich implantacji.


Zabieg podniesienia dna zatoki

Podniesienie dna zatoki szczękowej umożliwia leczenie implantologiczne w trudnych warunkach anatomicznych. Zabieg ten powoduje pogrubienie dolnej ściany zatoki zębowej, będącej jednocześnie miejscem wszczepiania implantów (w bocznej części szczęki). Jedną z metod podniesienia dna zatoki szczękowej jest zastosowanie techniki regeneracji kości. Okres gojenia się miejsca pod przyszły wszczep wynosi ok. 6 miesięcy. Niekiedy zabieg ten wykonuje się łącznie z wprowadzeniem implantów, czas gojenia nie ulega zmianie.


Rekonstrukcja wyrostka z zastosowaniem bloczków kości własnej

Rekonstrukcja wyrostka z zastosowaniem bloczków kości własnej to zabieg umożliwiający leczenie implantologiczne w trudnych przypadkach anatomicznych, przy braku odpowiedniej ilości kości potrzebnej do planowanego zabiegu wszczepienia implantów. Przeszczep kości autogennej wykonujemy pobierając tkankę kostną pacjenta w postaci bloczka z okolicy kąta żuchwy lub bródki. Następnie wprowadzamy pobrany bloczek tam, gdzie brak kości. Przeszczep mocowany jest specjalnymi śrubkami. Po około 6 miesiącach usuwamy śrubki, a w odbudowaną kość wszczepiamy implant.


Wybierz implanty

Jest to prawdopodobnie najbardziej komfortowa i skuteczna metoda na przywrócenie pierwotnego stanu uzębienia.

Komfort użytkowania

Implant jest szybko akceptowany przez organizm. Niektórzy pacjenci deklarują, że zapominają o implancie na kilka dni po zakończeniu leczenia.

Trwałość

Implanty są rozwiązaniem na lata. Raz założony i dobrze utrzymywany implant może przetrwać całe życie pacjenta. Nasi najstarsi pacjenci mogą pochwalić się 20-letnimi implantami.

Piękny uśmiech

…i powody do uśmiechu, nawet podczas jednej wizyty. Wielu pacjentów docenia piękny uśmiech, jak go na powrót zobaczy w lusterku. Uśmiech to nasza wizytówka, zdrowe zęby są oznaką ogólnego dobrostanu.

Zabieg bez szlifowania zębów

Zakładając implanty nie ingerujemy w sąsiadujące zęby. Nie ulega więc zniszczeniu zdrowa tkanka, nie trzeba dodatkowej pracy protetycznej - implant szybko przejmuje rolę poprzedniego zęba w jego naturalnym miejscu.

Lepsze samopoczucie

Wielu naszych pacjentów deklaruje lepsze samopoczucie, większą pewność siebie oraz wzrost jakości życia w różnych aspektach! Bez obaw o wypadnięcie protezy, bez konieczności wyjmowania jej na noc i prac higienicznych.

Implanty zębów ‒ ile to kosztuje?

Koszt leczenia implantologicznego jest uzależniony od kilku czynników. Wpływ na cenę ma stan jamy ustnej pacjenta, w tym stopień zaniku tkanek kości i dziąseł w obszarze planowanej ingerencji chirurgicznej. Także rodzaj wybranego implantu oraz system implantologiczny mogą różnić się ceną. Ma na nią wpływ także wielkość ubytku tkanek czy liczba zębów, które odbudowujemy. Również przygotowanie do zabiegu implantologicznego, czyli wykonanie niezbędnych badań oraz przystosowanie jamy ustnej do zabiegu (wyleczenie i  odbudowa wszystkich zębów), ma swój koszt. Jeśli chcesz wiedzieć, jaka jest aktualna cena za poszczególne implanty zębów w AGMADENT, zajrzyj do naszego cennika. Lekarz AGMADENT przedstawi skrojoną na możliwości i potrzeby  pacjenta wycenę oraz szczegółowy, rozpisany w czasie plan leczenia.

Zobacz cennik implantów

Rodzaje implantów

Pierwszy zabieg wszczepienia implantu zębowego miał miejsce w 1965 roku. Wtedy pod okiem szwedzkiego profesora Branemarka użyto materiału tytanowego, który ‒ jak się okazało ‒ potrafi zintegrować się z kością. Do czasów nam współczesnych implantologia przeszła wiele rewolucyjnych udoskonaleń i dziś jest jedną z tych dziedzin związanych ze zdrowiem człowieka, które przywracają funkcjonalność poszczególnych elementów ludzkiego organizmu w sposób najbardziej zbliżony do natury.

Implanty zębowe to najwłaściwszy sposób na odtworzenie brakujących zębów. Są to sztuczne korzenie, które wszczepiane są w kość szczęki lub żuchwy. Dzięki nim możliwe jest przywrócenie prawidłowego zgryzu, funkcji żucia oraz estetyki uśmiechu.

Do produkcji implantów zębowych wykorzystuje się dwa główne materiały: tytan i cyrkon.

Implanty klasyczne

Tytan to metal o bardzo dobrych właściwościach biologicznych. Jest biokompatybilny, czyli adaptuje się w organizmie i nie jest przez niego odrzucany. Jest również odporny na działanie bakterii. Implanty tytanowe mają długą historię zastosowania w implantologii. Są one bardzo dobrze przebadane i mają udokumentowaną skuteczność.

Zalety implantów tytanowych:

 • wysoka biokompatybilność,
 • długa historia zastosowania i udokumentowana skuteczność,
 • stosunkowo niska cena,
 • zalecane przy brakach wszystkich zębów jako wsparcie protez czy mostów.

Wady implantów tytanowych:

 • niewielkie ryzyko alergii w przypadku osób uczulonych na metale,
 • mogą mieć ciemny kolor, który może prześwitywać przez dziąsła.

Cyrkonowe

Cyrkon to materiał ceramiczny, który również jest biokompatybilny. Jest on jednak bardziej odporny na korozję, niż tytan. Implanty cyrkonowe są stosunkowo nową technologią w implantologii. Ich skuteczność jest porównywalna do skuteczności implantów tytanowych, ale nadal brakuje długoterminowych badań, które potwierdziłyby ich trwałość.

Zalety implantów cyrkonowych:

 • wysoka biokompatybilność,
 • odporność na korozję,
 • naturalny kolor, który nie prześwituje przez dziąsła,
 • brak ryzyka alergii.

Wady implantów cyrkonowych:

 • wyższa cena niż w przypadku implantów tytanowych,
 • mniejszy wybór komponentów protetycznych,
 • mniejsza wytrzymałość na pękanie w porównaniu z implantami tytanowymi,
 • niezalecane w przypadku pacjentów z cienką kością, gdy wymagane są implanty o niewielkiej średnicy.

Które implanty są lepsze?

Odpowiedź na to pytanie zależy od indywidualnych potrzeb i preferencji pacjenta.

Implanty tytanowe są lepszym wyborem dla pacjentów, którzy:

 • chcą uzyskać skuteczną i sprawdzoną metodę implantacji,
 • szukają tańszego rozwiązania,
 • nie są uczuleni na metale.

Implanty cyrkonowe będą z kolei trafniejszym rozwiązaniem dla pacjentów, którzy mają uczulenie na metale.

Ostateczną decyzję o wyborze materiału implantów może podjąć pacjent, ale wyłącznie na podstawie opinii lekarza implantologia, który dokładnie oceni stan zdrowia pacjenta i jego indywidualne uwarunkowania.

Tytanowy implant pokryty warstwą ceramiczną jest alternatywą dla implantów tytanowych i cyrkonowych. Rozwiązanie to zapewnia wszystkie zalety implantów ceramicznych, a jednocześnie zachowuje wytrzymałość i trwałość tytanu.

Proces nakładania warstwy ceramicznej jest złożony i odbywa się w próżni. Atomy krzemu i tlenu są wysokoenergetycznie naładowane i wnikają w głąb powierzchni tytanu. W ten sposób powstaje trwały i odporny na ścieranie kompozyt. Implanty ceramiczno-tytanowe to łączona technologia, która oferuje wiele zalet.

Zalety implantów ceramiczno-tytanowych:

 • bardzo dobra biozgodność i tolerancja tkankowa,
 • brak reakcji alergicznych,
 • odporność na ścieranie i ścinanie,
 • naturalny wygląd,
 • wysoka wytrzymałość i trwałość,
 • dobrze przewodzą ciepło,
 • nie wymagają skomplikowanych zabiegów przygotowawczych.

Pozostałe rodzaje Implantów

Są to implanty inaczej określane mianem jarzmowych. Znajdują zastosowanie wśród pacjentów, którzy utracili wszystkie zęby, ale także mają spore zaniki tkanki kostnej. Do niedawna pacjenci ci stanowili tę grupę, która z trudem uzyskiwała kwalifikację do zabiegów implantologicznych. Całkowite bezzębie plus zanik podłoża kostnego to niesamowicie trudne warunki do wszczepienia implantów. Typ zygomatyczny charakteryzuje się tym, że jest znacznie dłuższy od standardowych implantów, dzięki czemu istnieje szansa na zakotwiczenie go aż w kości jarzmowej. Stabilność i szybki proces gojenia to kolejne zalety implantów zygomatycznych. Sam zabieg wykonywany jest  w znieczuleniu miejscowym. Początkowo na implantach osadza się most tymczasowy, jednak po sześciu miesiącach zmienia się go na pracę ostateczną. Aktualną cenę implantu zygomatycznego w AGMADENT znajdziesz bezpośrednio w cenniku.

Metamorfozy

Czy implanty  na pewno najlepszym rozwiązaniem dla Ciebie?Na to pytanie może odpowiedzieć Ci jedynie stomatolog na spotkaniu w gabinecie. Zapraszamy na konsultację, od której zaczynamy przygotowanie do leczenia. Jeśli chcesz zawczasu zobaczyć na co nas stać - prezentujemy uśmiechy osób, które podjęły się takiego leczenia w naszym Studiu. Zęby przed i po wszczepieniu implantów oraz odbudowach możesz zobaczyć w zakładce METAMORFOZY.

ZOBACZ METAMORFOZY

Leczenie kompleksowe
odbudowa pełnoceramiczna na implantach

Pacjentka, lat 56. Leczenie obejmowało wykonanie licówek kompozytowych na zębach dolnych, implantację i odbudowy pełnoceramiczne (mosty, korony) na implantach oraz zębach własnych górnych. Część chirurgiczną, w tym implantację, wykonał lek. stom. Tomasz Kruszec, leczenie protetyczne przeprowadziła dr Agata Machowska.

FAQ - najczęściej zadawane przez naszych Pacjentów pytania.
Chcesz wiedzieć więcej - zadzwoń!

Implanty zębowe to trwałe rozwiązanie, które może służyć przez wiele lat, a nawet całe życie. Jednak aby tak było, należy o nie odpowiednio dbać i regularnie odwiedzać dentystę. Według badań, po 10 latach w dobrym stanie pozostaje około 90% implantów. Oznacza to, że implanty są bardzo trwałe.

Właściwa pielęgnacja implantów, która wpływa na ich wytrzymałość, to codzienne mycie zębów i przestrzeni międzyzębowych, a także regularne stosowanie nici dentystycznych. Dodatkowo należy ograniczyć spożywanie słodyczy i palenie papierosów.

Regularne wizyty kontrolne u stomatologa są również ważne dla zachowania zdrowia implantów. Podczas wizyty dentysta sprawdzi, czy implanty są w dobrym stanie i czy nie wymagają  zabiegów. Warto pamiętać, że implanty zębowe to inwestycja, która wymaga odpowiedniej opieki. Jeśli będziemy o nie dbać, będą nam służyły przez długi czas.

Trwałość implantów zależy od wielu czynników, w tym:

 • Dobrze zaplanowanego leczenia i doświadczenia implantologa. Implanty powinny być wszczepiane przez lekarza, który dokładnie przeanalizuje stan kości i dziąseł pacjenta oraz wybierze odpowiedni system implantologiczny. Właściwe leczenie implantologiczne uwzględnia indywidualne potrzeby pacjenta, ale też pozwala rozsądnie ocenić ryzyko powikłań.
 • Higieny jamy ustnej. Implanty, podobnie jak naturalne zęby, wymagają regularnego czyszczenia. Niedokładne czyszczenie może prowadzić do rozwoju stanów zapalnych dziąseł i kości, które wpływają na stabilność implantów.
 • Jakości implantów. Najlepsze implanty są wykonane z wysokiej jakości tytanu i/lub cyrkonu, które są biokompatybilne z ludzkim organizmem. Materiały te łatwo integrują się z kością.
 • Ogólnego stanu zdrowia pacjenta. Osoby z przewlekłymi chorobami, takimi jak cukrzyca lub osteoporoza, mają większe ryzyko powikłań związanych z implantami.
 • Nawyków pacjenta. Palenie tytoniu zwiększa ryzyko powikłań związanych z implantami. Dobrze byłoby też wyeliminować obgryzanie paznokci, długopisów, ołówków itp. Niektóre osoby od czasu do czasu to robią. Jest to oczywiście szkodliwe nie tylko dla naturalnych zębów, ale także dla implantów.
 • Ewentualnego urazu. Uszkodzenie lub utrata implantu może być spowodowana jego fizycznym urazem.

Ponieważ implanty nie są naturalnymi zębami, nie grozi im już próchnica. To nas jednak nie zwalnia z prawidłowego dbania o ich higienę. Jej brak lub niewłaściwy poziom może doprowadzić do pojawienia się stanów zapalnych wokół implantu, obniżenia linii dziąseł, zaniku kości, pokazania się powierzchni implantu ‒ a w konsekwencji nawet do utraty implantu.

Kluczowe są zatem następujące wskazówki:

 • dwa razy dziennie myj zęby,
 • korzystaj z nici dentystycznej,
 • płucz jamę ustną płynami antyseptycznymi,
 • używaj irygatora,
 • kontroluj stan swojego uzębienia ‒ wizyta u dentysty raz na pół roku jest konieczna, a kontrola radiologiczna wskazana jest co dwa lata,
 • profilaktycznie umawiaj się na profesjonalną higienizację zębów. W Studiu Stomatologicznym AGMADENT doświadczone higienistki usuwają kamień za pomocą ultradźwięków oraz specjalnych narzędzi przeznaczonych do pracy z implantami. Jest to najskuteczniejsza metoda oczyszczania zarówno zębów, jak i implantów. Zabieg wykonywany jest pod mikroskopem. Dzięki niemu higienistka jest w stanie precyzyjnie usunąć złogi kamienia bez naruszania struktury implantu. Wizyty u higienistki powinny się odbywać raz na pół roku, a jeśli istnieją indywidualne wskazania – raz na 3 miesiące.

Wśród zaleceń po zabiegu wszczepienia implantu zębowego znajdziesz takie wskazówki:

 • nie jedz do dwóch godzin od zabiegu lub aż znieczulenie przestanie działać;
 • przez dwa dni jedz wyłącznie płynne i półpłynne potrawy;
 • aż rana się zagoi, staraj się unikać gryzienia i przeżuwania implantem;
 • nie dotykaj implantu;
 • przez dwa tygodnie unikaj intensywnego wysiłku, sauny oraz zabiegów w solarium;
 • na czas gojenia odstaw papierosy i alkohol;
 • w razie obrzęków stosuj zimne okłady lub środki przepisane przez lekarza;
 • nie szczotkuj okolicy implantu w ciągu dziesięciu dni od zabiegu, pozostałe zęby czyść dokładnie;
 • do 8 godzin po zabiegu nie płucz jamy ustnej. Takie zabiegi rozpocznij dzień po zabiegu implantacji zęba bezalkoholowym płynem z chlorheksydyną 2% trzy razy dziennie ‒ po śniadaniu, obiedzie i kolacji;
 • idź na kontrolę po około 7‒10 dniach od zabiegu. Wówczas zostaną zdjęte szwy.

Tak, jest taka możliwość. Mamy wówczas do czynienia z implantem natychmiastowym. Implantologia wykorzystuje wówczas powstały po ekstrakcji zębodół, dzięki czemu ogranicza się konieczność dodatkowych cięć skalpelem. To z kolei pozwala na szybsze gojenie. Przeprowadzenie implantacji natychmiastowej minimalizuje także zanik kości, który może pojawić się po usunięciu zęba. Stan zapalny w okolicy usuwanego zęba lub niezbędne wykonanie regeneracji kości przed zabiegiem implantologicznym będzie przeciwwskazaniem do zastosowania tego rodzaju implantu.

Implant zęba to tytanowa (niekiedy tytanowo-cyrkonowa lub cyrkonowa) śruba, którą wprowadzamy w jamie ustnej w miejsce po usuniętym zębie. Jest to odpowiednik naturalnego korzenia zęba. Po okresie integracji implantu z kością, lekarz dentysta wykonuje skan i na jego podstawie w laboratorium protetycznym wykonuje się indywidualną koronę (czyli część zęba naddziąsłową), którą lekarz przykręca do implantu. Cała praca czyli implant, łącznik i korona odbudowują naturalny utracony ząb pacjenta.

Zabieg odsłonięcia implantu, czyli wymiany śruby zamykającej na gojącą, wykonuje się w znieczuleniu miejscowym. Wśród zaleceń przed zabiegiem odsłonięcia implantu znajdziesz z pewnością informację o właściwej higienie jamy ustnej, jak również o wystrzeganiu się alkoholu przed zabiegiem.

Cenę odsłonięcia implantu (a także innych zabiegów) w AGMADENT znajdziesz w naszym cenniku.

Implanty zębowe wykonuje się się z czystego tytanu lub jego stopów, stosuje się również implanty cyrkonowe (tzw. implanty ceramiczne), stopy tytanowo-cyrkonowe oraz implanty z tytanu pokrytego cyrkonem.

W przypadku braku wszystkich zębów u osób nieusatysfakcjonowanych z użytkowania klasycznych protez całkowitych proponujemy rozwiązania wsparte na implantach. Implanty (2 lub 4)  wprowadzamy w miejscach po usuniętych zębach. Na ich szczycie umieszczane są zatrzaski lub specjalna belka łącząca implanty, na których osadzana jest stabilna proteza. Rozwiązanie to zapewnia natychmiastową odbudowę braków zębowych w całej jamie ustnej. Dzięki implantom stanowiącym podstawę dla protezy, praca charakteryzuje się stabilnością zapewniającą maksimum komfortu bez ryzyka wypadnięcia np. podczas jedzenia.

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że wszczepienie implantu jest zabiegiem chirurgicznym, do którego dobrze jest przygotować nie tylko swoją jamę ustną, ale i cały organizm. Jeśli chorujesz na coś przewlekle, Twoje schorzenie powinno być ustabilizowane i pod kontrolą lekarza. Jakie badania wykonuje się przed zabiegiem? W zależności od konkretnego pacjenta, lekarz może zalecić wykonanie badań krwi, badania RTG, CBCT, ale przede wszystkim pełny przegląd dentystyczny, którego efektem będzie wyleczenie wszystkich zębów oraz wyczyszczenie ich z osadu i kamienia nazębnego. W dniu zabiegu warto postawić na wypoczynek, lekkie śniadanie, przyjęcie stałych leków i oczywiście standardową higienę jamy ustnej. Przed zabiegiem nie można pić alkoholu oraz palić papierosów.

Jak każdy zabieg, również wszczepianie implantów zębowych może zostać zablokowane przez występowanie rozmaitych czynników. Wśród nich znajdują się:

 • Stany zapalne w obrębie jamy ustnej;
 • Wiek pacjenta ‒ implanty zębowe mogą być wszczepiane u osób, które ukończyły 18 lat. Zawsze należy najpierw ocenić, czy tkanki kostne są już wystarczająco rozwinięte, aby zapewnić stabilność implantu. Często zalecane jest, aby pacjent miał ponad 20, a najlepiej więcej, niż 25 lat.
 • Osteoporoza ‒ choroba ta powoduje osłabienie i utratę masy kostnej. W związku z tym implanty zębowe mogą nie być w stanie się zintegrować z kośćmi.
 • Paradontoza ‒ nieleczona choroba przyzębia może prowadzić do utraty zębów i uszkodzenia kości. W takim przypadku wszczepienie implantów jest utrudnione lub niemożliwe.
 • Nieleczona próchnica ‒ bakterie próchnicowe mogą powodować infekcje, które mogą prowadzić do odrzucenia implantu.
 • Nieustabilizowana cukrzyca ‒ cukrzyca może zwiększać ryzyko infekcji i powikłań po zabiegu.
 • Choroby nowotworowe ‒ w przypadku nowotworów implanty mogą nie być w stanie się zintegrować z kośćmi.
 • Epilepsja ‒ w przypadku padaczki istnieje ryzyko wystąpienia napadu drgawkowego podczas zabiegu.
 • Zaburzenia krzepnięcia krwi ‒ schorzenia te mogą zwiększać ryzyko krwawienia i komplikacji.
 • Niedobory odporności ‒ w takim przypadku istnieje zwiększone ryzyko infekcji.
 • Alkoholizm i palenie papierosów ‒ te dwa uzależnienia mogą negatywnie wpływać na gojenie ran i powodować odrzucenie implantów.
 • Niektóre leki ‒ mogą zwiększać ryzyko wystąpienia powikłań po zabiegu.
 • Ciąża ‒ implanty zębowe nie są zalecane w czasie ciąży.

Pamiętaj, by przed podjęciem decyzji o wszczepieniu implantów skonsultować się ze stomatologiem. Lekarz oceni Twój stan zdrowia i wykluczy ewentualne przeciwwskazania.

Jak każdy zabieg, również wszczepianie implantów zębowych może zostać zablokowane przez występowanie rozmaitych czynników. Wśród nich znajdują się:

 • Stany zapalne w obrębie jamy ustnej;
 • Wiek pacjenta ‒ implanty zębowe mogą być wszczepiane u osób, które ukończyły 18 lat. Zawsze należy najpierw ocenić, czy tkanki kostne są już wystarczająco rozwinięte, aby zapewnić stabilność implantu. Często zalecane jest, aby pacjent miał ponad 20, a najlepiej więcej, niż 25 lat.
 • Osteoporoza ‒ choroba ta powoduje osłabienie i utratę masy kostnej. W związku z tym implanty zębowe mogą nie być w stanie się zintegrować z kośćmi.
 • Paradontoza ‒ nieleczona choroba przyzębia może prowadzić do utraty zębów i uszkodzenia kości. W takim przypadku wszczepienie implantów jest utrudnione lub niemożliwe.
 • Nieleczona próchnica ‒ bakterie próchnicowe mogą powodować infekcje, które mogą prowadzić do odrzucenia implantu.
 • Nieustabilizowana cukrzyca ‒ cukrzyca może zwiększać ryzyko infekcji i powikłań po zabiegu.
 • Choroby nowotworowe ‒ w przypadku nowotworów implanty mogą nie być w stanie się zintegrować z kośćmi.
 • Epilepsja ‒ w przypadku padaczki istnieje ryzyko wystąpienia napadu drgawkowego podczas zabiegu.
 • Zaburzenia krzepnięcia krwi ‒ schorzenia te mogą zwiększać ryzyko krwawienia i komplikacji.
 • Niedobory odporności ‒ w takim przypadku istnieje zwiększone ryzyko infekcji.
 • Alkoholizm i palenie papierosów ‒ te dwa uzależnienia mogą negatywnie wpływać na gojenie ran i powodować odrzucenie implantów.
 • Niektóre leki ‒ mogą zwiększać ryzyko wystąpienia powikłań po zabiegu.
 • Ciąża ‒ implanty zębowe nie są zalecane w czasie ciąży.

Pamiętaj, by przed podjęciem decyzji o wszczepieniu implantów skonsultować się ze stomatologiem. Lekarz oceni Twój stan zdrowia i wykluczy ewentualne przeciwwskazania.

Wszczepienie pojedynczego implantu trwa około 45 minut, w przypadku implantacji natychmiastowej proces ten zabiera  1,5 do 2 godzin (wówczas wykonujemy ekstrakcję, implantację i koronę tymczasową). W przypadku pracy  All-on-4® lub implantami zygomatycznymi zabieg trwa do kilku godzin.

Proces gojenia odczuwany przez pacjenta zajmuje zwykle od 7 do 14 dni w zależności od typu zabiegu. Tyle trwa właśnie gojenie się tkanek miękkich. Po tym czasie z miejsca zabiegu usuwane są szwy. Ważnym etapem jest proces osteointegracji ‒ jest to moment zrastania się implantu z kością. Ta część może trwać od 3 do 6 miesięcy od założenia implantu.

Czas trwania dolegliwości po wszczepieniu implantu zęba zależy od indywidualnych cech pacjenta, w tym progu bólu i ogólnego stanu zdrowia. Dla większości osób dyskomfort po zabiegu może trwać od kilku dni do tygodnia.

Sam implant wraz z odbudową nie podlegają procesom chorobotwórczym. Są natomiast elementem żywego środowiska żywej tkanki. Ważne jest więc, aby kontrolować stan implantu oraz dziąseł podczas przeglądów stomatologicznych odbywających się regularnie co 6 miesięcy. Wówczas lekarz sprawdza stan tkanek otaczających implant, czyli dziąseł i kości, oraz stan odbudowy protetycznej. Jest to niezwykle istotne ponieważ niekontrolowane i nieleczone stany zapalne dziąseł i kości mogą doprowadzić do utraty implantu.

W przypadku gdy inne zęby zmieniają kolor, a odbudowa/korona na implancie jest dopasowana do ich wcześniejszej barwy, można wymienić samą koronę (widoczną część naddziąsłową), lub wykonać wybielanie pozostałych zębów.

Nie, ale można zmienić na jaśniejszą koronę wykonaną na implancie.

Tak, jeżeli zabieg wykonuje doświadczona osoba, a implant jest starannie zaplanowany na podstawie zaleconych badań i w sprawdzonych systemach implantologicznych.

Nie, nie rdzewieją. Celowo wybiera się do ich produkcji materiały, które nie są podatne na korozję.

Takie przypadki zdarzają się niezwykle rzadko, choć nie jest to w ogóle niemożliwe. Wpływ na poziom ryzyka złamania lub pęknięcia implantu ma przede wszystkim typ materiału, z jakiego jest wykonany implant, a także każda modyfikacja polegająca na jego wydłużeniu. Z kolei zwiększanie średnicy może takie ryzyko zminimalizować. Mimo wszystko leczenie implantologiczne jest uznawane za wyjątkowo solidne i trwałe, a pęknięcia ‒ jeśli się już zdarzają ‒ zwykle dotyczą koron. Wówczas można wymienić koronę na  nową bez ingerencji w śrubę znajdującą się w kości. Wywiad medyczny, doświadczony specjalista, właściwie dobrane rozwiązanie implantologiczne oraz odpowiednie dbanie o implanty przez pacjenta ‒ pomagają utrzymać je w dobrej kondycji przez wiele lat.

 W AGMADENT dajemy Ci gwarancję na jakość używanych przez nas produktów ‒ w zależności od producenta jest to 5‒10 lat. Z uwagi na to, że procesy regeneracyjne są już kwestią indywidualnej fizjologii danego pacjenta, gwarancja nie obejmuje zabiegów realizowanych w obrębie kości i tkanek miękkich.