Zabieg ten wykonujemy w znieczuleniu miejscowym. Po odwarstwieniu płata śluzówkowo-okostnowego (dziąsła) i odsłonięciu korzenia usuwamy płytkę, kamień nazębny oraz zapalnie zmienioną tkankę ziarninową, wykonując tzw. kiretaż otwarty. Materiał leczniczy aplikuje się na oczyszczoną i zmodyfikowaną powierzchnię korzenia, tak, aby pokryć całą jego odsłoniętą część. Następnie zakładamy szwy.

Preparaty stosowane u nas w gabinecie to efekt prac nad nową, biologiczną koncepcją regeneracji tkanek przyzębia. Polega ona na naśladowaniu procesów biologicznych, zachodzących podczas naturalnego rozwoju zęba. W ten sposób odbudowujemy zniszczone w wyniku paradontozy struktury podporowe zęba, z zachowaniem ich pierwotnej budowy i funkcji.

Najważniejszym składnikiem używanego u nas materiału leczniczego jest amelogenina – białko produkowane przez organizm ludzki w fazie formowania zębów w życiu płodowym człowieka. Pełni ono ważną rolę w tworzeniu zęba i jego struktur. Poprzez nałożenie preparatu na powierzchnię zęba stwarza szansę na powtórzenie występujących w dzieciństwie naturalnych procesów powstawania aparatu podporowego zęba. Gojenie rany po przebytym leczeniu przebiega szybko. Natychmiast po nałożeniu preparatu rozpoczyna się intensywny proces odtwarzania struktur podporowych zęba. Pełny proces regeneracji trwa około roku, choć czas leczenia zależy tu od cech indywidualnych pacjenta.

W procesie leczenia paradontozy wiele zależy od samego pacjenta oraz od współpracy pacjent – lekarz, obejmującej ścisłe stosowanie się do rad i wskazówek udzielanych przez lekarza. Okres gojenia wymaga  intensywnego nadzoru, czyli niezbędne są systematyczne wizyty kontrolne.

W pierwszym tygodniu po zabiegu nie należy szczotkować okolic pozabiegowych. Należy unikać twardych i kruchych pokarmów, a także rozpocząć płukanie roztworem chlorheksydyny (która redukuje zaczerwienienie i obrzęk dziąseł).

Przez okres 3-6 tygodni po zabiegu pacjent powinien płukać jamę ustną roztworem płynu antyseptycznego. W niektórych przypadkach konieczne może być zastosowanie antybiotyków.

Szwy usuwa się po upływie 1-3 tygodni. Zęby w okolicy leczonej muszą być ostrożnie szczotkowane od strony policzkowej i językowej specjalną, miękką szczoteczką pozabiegową. Czyszczenie zwykłą, stosowaną na co dzień szczotką, jest dopuszczalne dopiero po upływie 6 tygodni. Niezwykle istotne jest  prawidłowe utrzymanie higieny jamy ustnej, umiejętne czyszczenie zębów, zwłaszcza przestrzeni międzyzębowych.