Pierwszym etapem Programu periodontologicznego jest pełne badanie periodontologiczne.

Opis:  Pełne badanie periodontologiczne obejmuje: ocene zdjęć rtg, wykonanie zdjęć aparatem cyfrowym, zbadanie ruchomości zębów oraz stopnia zaniku kości i tkanek miękkich Podczas wizyty pacjent otrzymuje wyczerpujące informacje na temat przyczyn powstania paradontozy a także  omawia z lekarzem  możliwości leczenia w danej sytuacji.