W skład testu oceny jakości śliny wchodzi ocena zdolności buforowych śliny, pH śliny, badanie śliny stymulowanej, jak i spoczynkowej.

Określenie zdolności buforowej śliny wykazuje jej właściwości ochronne. Systemy buforowe śliny mają zdolność neutralizacji kwasów, które uszkadzają twarde tkanki zęba.

Test sprawdza również pH śliny pacjenta, dzięki czemu możemy wykryć poziom kwasów. Wysoki powoduje erozję szkliwa lub problemy próchnicowe. Niskie pH śliny występujące w środowisku kwaśnym świadczy o dużej aktywności czynników próchniczotwórczych. Badanie pH śliny pozwoli określić, czy należy wdrożyć działania profilaktyczne doprowadzające do podwyższenia pH w kierunku zasadowym, czy jest zalecane  wprowadzenie programu remineralizacji szkliwa.

Kolejny test to ten sprawdzający jakość śliny stymulowanej, jaką pacjent może wytworzyć. Wynik testu pomaga w wykryciu głównych chorób ślinianek.