Licówka kompozytowa wykonana metodą bezpośrednią to cienka warstwa estetycznego materiału wypełnieniowego, pokrywająca przednią powierzchnię zęba. Licówkę wykonujemy podczas jednego spotkania, pokrywając najczęściej zniszczone, uszkodzone, przebarwione lub starte przednie powierzchnie zębów.