Proteza to wykonane ze sztucznych materiałów zastępstwo utraconej części ciała pacjenta, w tym przypadku uzupełnia brak części lub wszystkich zębów. Płyta protezy osłania bezzębne wyrostki w jamie ustnej.

Proponujemy klasyczne protezy, gdzie zarówno płyta, jak i zęby są wykonane z akrylu, a także protezy łączone –  gdzie płyta wykonana jest z akrylu, natomiast zęby stanowi kompozyt lub porcelana.

Zęby, wykonane z kompozytu, wykazują odpowiednią twardość oraz estetykę. Charakterystycznie ukształtowane powierzchnie żujące zębów bocznych w połączeniu ze sposobem ustawienia ich w protezie dają bardzo dobrą stabilizację w jamie ustnej pacjenta. Tworzywo na płytę protezy jest dostępne w kilku kolorach (w odróżnieniu do jednokolorowego materiału w rozwiązaniach klasycznych). Dodatkowo, możliwe jest wykonanie specjalnej charakteryzacji płyty protezy, aby odzwierciedlić naturalne dziąsło. Odpowiednio dobrane składniki całego systemu tzn. zęby, tworzywo, metoda ustawiania oraz sposób polimeryzacji powodują, iż protezę łączona możemy nazwać biokompatybilną.

Niezależnie od wybranego systemu wizyty w gabinecie przebiegają jednakowo: pierwsza wizyta to zrobienie wycisków; druga pozwala na ustalenie wysokości zwarcia (wysokości zębów) oraz dobór koloru. Trzecia wizyta to miara próbnej woskowej protezy (ocena koloru i ustawienia zębów), czwarta: to oddanie protezy. Piąta wizyta to ewentualne korekty pracy.