Lekarz wstępnie ocenia i opisuje sytuację w jamie ustnej, analizuje zdjęcia punktowe i pantomograficzne. Zleca ewentualne badania dodatkowe, co pozwala na przygotowanie planu leczenia z wyceną proponowanych prac, który zostanie przedstawiony na kolejnej wizycie lub przesłany do pacjenta e-mailem.